Spesialister på boliginkasso

Vi har lang erfaring med innkreving. Våre kunder bestemmer selv saksgangen og har tilgang til hver enkelt sak via vårt nettkontor.

Be om tilbud

Inkassosats og gebyrer 2020

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen. Mens Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp, ved forsinket betaling.

Inkassoforskriftsendring fra 01.10.2020
Inkassosats: kr 700,- (uendret)
Gebyr for purring og inkassovarsel: kr 35,- fra 01.10.2020
Rettsgebyr: kr 1172,-

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

1. juli 2020 - 31. desember 2020   8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020       9,50 %