Spesialister på boliginkasso

Vi har lang erfaring med innkreving. Våre kunder bestemmer selv saksgangen og har tilgang til hver enkelt sak via vårt nettkontor.

Be om tilbud

Inkassosats og gebyrer 2020

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen. Mens Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp, ved forsinket betaling.

Inkassosats: kr 700,- (uendret)
Purregebyr: kr 70,- (uendret)
Rettsgebyr: kr 1172,- (økt med kr 22,-)

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. januar 2020.