Spesialister på boliginkasso

Vi har lang erfaring med innkreving. Våre kunder bestemmer selv saksgangen og har tilgang til hver enkelt sak via vårt nettkontor.

Be om tilbud

Inkassosats og gebyrer 2021

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen. Mens Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp, ved forsinket betaling.

Inkassoforskriftsendring fra 01.10.2020
Inkassosats: kr 700,- (uendret)
Gebyr for purring og inkassovarsel: kr 35,- fra 01.10.2020
Rettsgebyr: kr 1199,- fra 01.01.2021

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten
for første halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

1. januar 2021 -30. juni 2021        8,00%
1. juli 2020 - 31. desember 2020   8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020       9,50 %